1. Giá dịch vụ:

Giá dịch vụ được tính theo tiền Đồng (Việt Nam – VND). Trường hợp khách thanh toán bằng USD sẽ được quy đổi ra VND theo tỉ giá của ngân hàng. Giá dịch vụ là đơn giá/dịch vụ sử dụng, chưa bao gồm các sản phẩm hỗ trợ đi kèm.

  1. Chính sách đặt cọc và hủy dịch vụ

* Chính sách đặt cọc:

– Đặt cọc 100% số tiền dịch vụ, trường hợp đặc biệt ít nhất là 15% tổng giá trị dịch vụ (tùy từng trường hợp mà Vogue Hair Salon sẽ trao đổi trực tiếp với khách hàng khi khách hàng lựa chọn dịch vụ);

Đối với dịch vụ công nghệ cao, làm theo liệu trình Khách hàng phải thanh toán hết tiền trước khi làm liệu trình lần 2 (như: Xóa chàm; đốm thâm; sẹo);

      Lưu ý: Đối với các gói dịch vụ có khuyến mại thì thời gian giữ chương trình khuyến mại sau đặt cọc không quá 3 tháng.

 

* Chính sách hủy dịch vụ:

Nếu khách hàng đã đặt cọc mà huỷ dịch vụ thì Vogue Hair Salon sẽ giữ lại 8% trên tổng giá trị dịch vụ.

  1. Trình tự trả lại tiền đặt cọc:

– Khách hàng điền Phiếu đề nghị trả tiền đặt cọc và gửi cho tư vấn viên

– Tư vấn viên xác nhận với các bộ phận liên quan để xác nhận sự việc trả tiền cọc và gửi cho phòng kế toán trong vòng 24 giờ.

– Phòng Kế toán xử lý hồ sơ theo đúng nguyên tắc của kế toán trong vòng 48 giờ và báo lại bộ phận Tư vấn.

– Bộ phận Tư vấn gọi mời Khách hàng đến nhận tiền.

  1. Nhận thông tin mua dịch vụ:

Khách hàng có thể trực tiếp hoặc nhờ người đại diện đến đăng ký dịch vụ và thanh toán, chuyển khoản tiền mua dịch vụ tại Văn phòng của Vogue Hair Salon.

 

  1. Trách nhiệm của hai bên và các cam kết khác

* Về phía Vogue Hair Salon:

– Đảm bảo đầy đủ và đúng chất lượng dịch vụ cho khách hàng.

– Tất cả thông tin thu thập từ khách hàng được phục cho việc lưu trữ thông tin khách hàng để quản lý và theo dõi khách hàng trong và sau quá trình thực hiện dịch vụ;

– Thông tin cá nhận về khách hàng được Công ty lưu nội bộ (tài liệu báo cáo thuế, kết quả kinh doanh);

– Khách hàng có quyền yêu cầu công ty thay đổi thông tin cá nhân để cập nhật và phục vụ cho lần sử dụng dịch vụ của Vogue Hair Salon sau này

– Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 * Về phía khách hàng:

– Đảm bảo thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ là chính xác, khi có thay đổi thông tin phải trực tiếp liên hệ Vogue Hair Salon để được cập nhật. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp khách hàng thông tin không chính xác (việc cung cấp thông tin hoàn toàn tự nguyện);

– Thanh toán đầy đủ trước khi làm dịch vụ.

– Nếu có thay đổi lịch làm dịch vụ phải thông báo trước cho Vogue Hair Salon.